Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-10 din total: 493
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2017 33 Aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Prajeni, judetul Botosani 31/05/2017
2017 32 Stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru autoturismul, masinile si utilajele aflate in dotarea primariei comunei Prajeni 31/05/2017
2017 31 Repartizarea sumei de la capitolul "Cultura, recreere si religie", subcapitolul "sustinerea cultelor" pentru anul 2017 31/05/2017
2017 30 Aprobarea tarifului aferent serviciului de colectare si transport deseuri municipale Zona V Flamanzi si acordarea catre ADI "ECOPROCES" Botosani a unui mandat de atribuire, in numele si pe seama UAT Prajeni, a contractului de delegare a gestiunii "Concesionarea serviciului public de colectare si transport a deseurilor municipale solide in judetul Botosani"- Zona V Flamanzi, a Acordului financiar privind modul de gestionare a platilor in cadrul Proiectului SIMD si a unui mandat special privind exercitarea atributiilor, drepturilor si obligatiilor prevazute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata 31/05/2017
2017 29 Aprobarea contului de incheiere a excercitiului bugetar si a contului anual de executie pe anul 2016 31/05/2017
2017 28 Insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul publica al comunei Prajeni 31/05/2017
2017 27 Actualizarea comisiei de aplicare a prevederilor Regulamentului de atribuire a locuintelor de serviciu aflate in domeniul privat al comunei Prajeni, judetul Botosani, aprobata prin HCL nr. 13/22.02.2013 04/05/2017
2017 26 Modificarea anexei la HCL nr. 64/17.12.2015 privind implementarea proiectului "Extindere retea canalizare in satele Prajeni, Cimpeni si Luparia si modernizare retea de apa in sat Luparia, comuna Prajeni, judetul Botosani" si aprobarea indicatorilor tehnico-economici 04/05/2017
2017 25 Acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului local Prajeni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Ecoproces" Botosani 04/05/2017
2017 24 Aprobarea anularii procedurii de licitatie publica desfasurata in data de 30 martie 2017, privind concesionarea si inchirierea suprafetei de 340,65 ha pajiste permanenta aflata in proprietatea publica si privata a Comunei Prajeni, judetul Botosani in anul 2017 21/04/2017
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
Cum considerati activitatea primariei comunei Prăjeni, în relatia cu cetătenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 304

°C
Min: °C | Max: °C
Euro4.6623RON
Dolar American3.7780RON
Lira Sterlina5.2861RON
Franc Elvetian4.0408RON
Aur162.4854RON